Privacy

PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Joy for Art kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Joy for Art, en/of omdat u deze zelf aan Joy for Art verstrekt.

Joy for Art kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam en/of bedrijfsnaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

WAAROM JOY FOR ART UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Joy for Art verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Joy for Art uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG JOY FOR ART GEGEVENS BEWAART

Joy for Art bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Joy for Art verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Joy for Art worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Joy for Art gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

Joy for Art maakt GEEN gebruik van Google Analytics.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@joyforart. Joy for Art zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Joy for Art neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Joy for Art maakt gebruik vaneen betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Joy for Art verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Joy for Art op via info@joyforart.nl

 

www.joyforart.nl is een website van Joy for Art.

 

Joy for Art is als volgt te bereiken:

Postadres: Bijland 303

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 17237995

Telefoon: 0640278391

E-mailadres: info@joyforart.nl

Website: www.joyforart.nl